تجهیزات تصفیه
Honya Biotech بر روی سنتز کننده DNA/RNA، ایستگاه های کاری لوله گذاری و شستشو، تجهیزات حفاظت زدایی، تجهیزات محلول آمیدیتی، ایستگاه کاری تصفیه، ستون های سنتز، فسفورامیدیت ها، اصلاح آمیدیت، معرف های سنتز، مواد مصرفی مختلف و کارآمدترین DNA را در اختیار شما قرار می دهد. محصولات و خدمات سنتز RNA در جهان.

تجهیزات تصفیه

  • تجهیزات تصفیه برای تصفیه الیگو

    تجهیزات تصفیه برای تصفیه الیگو

    تجهیزات تصفیه مایع کاملاً خودکار امکان انتقال کمی مایعات مختلف را فراهم می کند.مایعات از طریق سنتز یا ستون های تصفیه C18 دمیده یا آسپیره می شوند.طراحی یکپارچه، سیستم کنترل تک محوره و رابط مناسب انسان و ماشین امکان کنترل تمام اتوماتیک تجهیزات را فراهم می کند.