سینت سایزر کانال HY 192
Honya Biotech بر روی سنتز کننده DNA/RNA، ایستگاه های کاری لوله گذاری و شستشو، تجهیزات حفاظت زدایی، تجهیزات محلول آمیدیتی، ایستگاه کاری تصفیه، ستون های سنتز، فسفورامیدیت ها، اصلاح آمیدیت، معرف های سنتز، مواد مصرفی مختلف و کارآمدترین DNA را در اختیار شما قرار می دهد. محصولات و خدمات سنتز RNA در جهان.

سینت سایزر کانال HY 192

  • سنتز کننده الیگو DNA RNA HY 192 برای توان عملیاتی بالا

    سنتز کننده الیگو DNA RNA HY 192 برای توان عملیاتی بالا

    پرایمرهای مصنوعی را می توان برای واکنش های توالی یابی، سایت های SNP، فناوری واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR)، هیبریداسیون و واکنش زنجیره ای پلیمراز رونویسی معکوس و ساخت ژن استفاده کرد و مطابق با سنتز ISO، GMP است.می تواند پرایمرهای دیگر را با برنامه های مختلف سنتز کند.