تله های مولکولی
Honya Biotech بر روی سنتز کننده DNA/RNA، ایستگاه های کاری لوله گذاری و شستشو، تجهیزات حفاظت زدایی، تجهیزات محلول آمیدیتی، ایستگاه کاری تصفیه، ستون های سنتز، فسفورامیدیت ها، اصلاح آمیدیت، معرف های سنتز، مواد مصرفی مختلف و کارآمدترین DNA را در اختیار شما قرار می دهد. محصولات و خدمات سنتز RNA در جهان.

تله های مولکولی

  • تله های مولکولی برای فسفورامیدیت و معرف ها

    تله های مولکولی برای فسفورامیدیت و معرف ها

    تله مولکولی برای جذب آب کمیاب در معرف ها و آمیدیت استفاده می شود، در ابتدا برای سنتز الیگونوکلئوتیدها طراحی شده بود.راحت، بدون گرد و غبار و بدون فلانل است.می توان آن را به انواع حلال ها و محلول های آلی اضافه کرد تا مقادیر کمی از آب را حذف کند.