ستون فریت
Honya Biotech بر روی سنتز کننده DNA/RNA، ایستگاه های کاری لوله گذاری و شستشو، تجهیزات حفاظت زدایی، تجهیزات محلول آمیدیتی، ایستگاه کاری تصفیه، ستون های سنتز، فسفورامیدیت ها، اصلاح آمیدیت، معرف های سنتز، مواد مصرفی مختلف و کارآمدترین DNA را در اختیار شما قرار می دهد. محصولات و خدمات سنتز RNA در جهان.

ستون فریت

  • ستون CPG Frit با اندازه های مختلف

    ستون CPG Frit با اندازه های مختلف

    ستون سنتز جهانی نسل دوم CPG را با فناوری اجزای کوچک و فناوری حامل جهانی ترکیب می کند و CPG را با صفحات غربال بالایی و پایینی در یک کل ترکیب می کند.با بهینه سازی ارتفاع و قطر می توان مصرف واکنش دهنده ها و مواد شوینده را کاهش داد و سنتز را کاهش داد.غرق شدن فرعی یک ایده آل بدون آب ایجاد می کند.